zeeuwsemuziekschool_05.jpg - De Zeeuwse Muziekschool
zeeuwsemuziekschool_06.jpg - De Zeeuwse Muziekschool
zeeuwsemuziekschool_07.jpg - De Zeeuwse Muziekschool
zeeuwsemuziekschool_08.jpg - De Zeeuwse Muziekschool
zeeuwsemuziekschool_09.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Symposium 'Muziekeducatie doen we samen'

Gepubliceerd: 22 september 2018

Tot onze spijt moeten we het symposium “Muziekeducatie doen we samen” annuleren.

Aanleiding symposium
Uit de contacten die zowel de Zeeuwse Muziekbond als de Zeeuwse Muziekschool hebben met de verenigingen binnen onze provincie is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een nadere oriëntatie en nieuwe impulsen met betrekking tot het jeugdbeleid.
Dit heeft geleid tot een symposium in maart jl. geïnitieerd en georganiseerd door de Zeeuwse Muziekbond en de Zeeuwse Muziekschool. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, hetgeen ook door velen van u is bevestigd.
Uit deze dag kwam naar voren dat het waardevol zou zijn om dit voort te zetten en eventueel uit te breiden met workshops. Aan dit verzoek hebben we graag voldaan door een symposium “Muziekeducatie doen we samen” te organiseren op zaterdag 22 september a.s.
Daartoe zijn verschillende sprekers uitgenodigd voor het ochtendprogramma met in de middag de mogelijkheid tot het volgen van verschillende interactieve deelsessies.

Respons
Reeds voor de zomervakantie hebben wij u hiervan op de hoogte gesteld en de mogelijkheid geboden tot inschrijving. Daarna zijn er nog diverse berichten ter herinnering verzonden.
Helaas is gebleken dat de belangstelling voor deze dag zeer minimaal is, wat heeft geleid tot het besluit dat deze dag geen doorgang kan vinden.
U zult begrijpen dat een dergelijke dag de nodige kosten met zich meebrengt, kosten die zowel de Zeeuwse Muziekbond als de Zeeuwse Muziekschool graag willen dragen. Wanneer de respons echter zo laag is, is de investering niet in overeenstemming met het beoogde resultaat.

Toekomst
Als organisaties zullen we opnieuw komen met een voorstel, vanuit de gedachte dat we graag wat voor u willen beteken. Het gaat hier om gemeenschappelijk belang waarbij samenwerking een belangrijk uitgangspunt is.

Namens de Zeeuwse Muziek Bond                                         Namens de Zeeuwse Muziekschool

Riet van der Weijde                                                                    Jan Hut

 

 

Terug naar overzicht