zeeuwsemuziekschool_04.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Muziek is voor iedereen

pnv-zeeuwsemuziekschool_14.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Muziek is voor iedereen

8ft-zeeuwsemuziekschool_13.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Muziek is voor iedereen

a5v-jjaz_2011_004.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Beleid

Tien Zeeuwse gemeenten nemen binnen een gemeenschappelijke regeling deel aan de Zeeuwse muziekschool (ZMS). Met de jaarlijks duizenden kinderen, jongeren en volwassenen is de ZMS één van de grootste muziekscholen in Nederland. In 2015 bestonden we 60 jaar.

De ZMS heeft een brede maatschappelijke functie, waarbij individuen, maar ook honderden verenigingen, scholen, koren, en orkesten worden ondersteund in heel Zeeland. Daarmee levert de muziekschool een belangrijke bijdrage aan de grote culturele rijkdom van de provincie.

Het beleidsplan voor de periode 2018 - 2022 met de titel 'Opmaat naar morgen' is in de bestuursvergadering van 8 maart 2018 vastgesteld. Het beleidsplan is een uitwerking van de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomstvisie voor muziekonderwijs in Zeeland. Er wordt gewerkt vanuit een basispakket voor alle deelnemende gemeenten en een pluspakket dat gemeenten in kunnen zetten specifiek gericht op de lokale wensen.

Lees ons beleidsplan >>

Jaarrekening 2018

Missie & Visie

De Zeeuwse Muziekschool wil kinderen, jongeren en volwassenen zowel in actieve, receptieve als reflectieve zin in contact brengen met de vele mogelijkheden die het muziekonderwijs biedt.

We realiseren deze missie door:

  • Een breed aanbod voor het basisonderwijs
  • Deskundigheidsbevordering
  • Een gedifferentieerd cursorisch aanbod
  • Een aanbod van ondersteuning van amateurkunst in verenigingsverband
  • Een projectmatig aanbod
  • Een aanbod voor speciale doelgroepen

 

Muziekonderwijs maakt deel uit van het totale onderwijs. Als onderwijsinstelling vinden we het belangrijk om verbindingen te leggen tussen de verschillende disciplines/vaardigheden die elkaar kunnen aanvullen en versterken.

De Zeeuwse Muziekschool wil de samenwerking met culturele en maatschappelijke instellingen de komende jaren intensiveren.

 

Kernwaarden

Wij zien de kernwaarden als de drijvende kracht voor het behalen van onze beleidsdoelen. Onze kernwaarden zijn:

  1. Verbindend
  2. Innoverend vermogen
  3. Zichtbaar en herkenbaar
  4. Op maat en bereikbaar