zeeuwsemuziekschool_04.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Muziek is voor iedereen

pnv-zeeuwsemuziekschool_14.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Muziek is voor iedereen

8ft-zeeuwsemuziekschool_13.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Muziek is voor iedereen

a5v-jjaz_2011_004.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Inschrijfvoorwaarden

U kunt zich inschrijven voor muziekles via het inschrijfformulier op deze site.
De inschrijving geldt voor een heel schooljaar. In de periode mei april ontvangt de inschrijver bericht via de post of mail om de heraanmelding van de lessen te bevestigen. Een schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
 

Lesgeldvermindering

Er bestaat een mogelijkheid tot gedeeltelijke ontheffing van lesgeld. Om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke ontheffing kunt u tot binnen een maand na inschrijving een aanvraagformulier invullen en indienen bij de administratie. Een aanvraag voor lesgeldvermindering dient u jaarlijks aan te vragen. Deze regeling is niet van toepassing voor leerlingen die via een vereniging zijn ingeschreven. Zie ook..

Uitschrijfvoorwaarden

Uitschrijving gedurende het schooljaar is niet mogelijk, behalve bij verhuizing naar een plaats buiten het werkgebied van de ZMS of als om medische reden, uitschrijving noodzakelijk is.
Een verzoek om uitschrijving moet dan, met opgaaf van reden, schriftelijk aan de directie worden gericht. Als de directie tot uitschrijving besluit, dan vindt deze plaats op de laatste dag van de maand, waarin tot uitschrijving is besloten.

Restitutie

Per schooljaar worden er minimaal 35 lessen gegeven. Als er minder lessen zijn gegeven, worden de lessen die onder het aantal 35 komen op aanvraag gerestitueerd. (De restitutieregeling is van toepassing voor wekelijkse muzieklessen.)
Indien door afwezigheid van de docent een les van een korte cursus niet kan plaatsvinden, wordt deze op een later tijdstip ingehaald. Verzuim van lessen door de leerling leidt niet tot restitutie of ontheffing van de verplichting tot het voldoen van lesgeld.

De aanvraag voor restitutie van lesgeld kunt u tot uiterlijk 31 augustus van het cursusjaar schriftelijk indienen via info@zeeuwsemuziekschool.nl. Vaststelling en uitkering van de restitutie vindt plaats na afloop van het cursusjaar.

Annulering

Bij onvoldoende belangstelling behoudt de ZMS het recht om programmaonderdelen te annuleren.