zeeuwsemuziekschool_04.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Muziek is voor iedereen

pnv-zeeuwsemuziekschool_14.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Muziek is voor iedereen

8ft-zeeuwsemuziekschool_13.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Muziek is voor iedereen

a5v-jjaz_2011_004.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Privacyverklaring

Gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Gezien de aard van onze organisatie is een functionaris gegevensbescherming (FG) niet noodzakelijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Zeeuwse Muziekschool verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Indien relevant: door u verstrekte specifieke informatie

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
De Zeeuwse muziekschool verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • de uitvoering van onze diensten;
 • het afnemen van examens;
 • het afhandelen van de betaling van je lessen;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of folder;
 • je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Wie hebben toegang tot jouw gegevens
De Zeeuwse Muziekschool kan je gegevens delen met partijen die nauwkeurig door ons zijn geselecteerd ter uitvoering van haar diensten waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Wij verkopen of verhuren je persoonsgegevens aan niemand.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
De Zeeuwse Muziekschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verstrekt.

Foto’s en video’s
In overeenstemming met de wetgeving wordt toestemming gevraagd voor publicitair gebruik van foto of video materiaal waar je herkenbaar op staat. De Zeeuwse Muziekschool kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor publicatie door derden van beeldmateriaal.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wil je gebruik maken van dit recht of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@zeeuwsemuziekschool.nl. De Zeeuwse Muziekschool zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De directie van de Zeeuwse Muziekschool is verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging en tekent voor het privacybeleid en geheimhouding. Zij neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zeeuwsemuziekschool.nl

Voor meer informatie zie: https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg