zeeuwsemuziekschool_04.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Muziek is voor iedereen

pnv-zeeuwsemuziekschool_14.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Muziek is voor iedereen

8ft-zeeuwsemuziekschool_13.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Muziek is voor iedereen

a5v-jjaz_2011_004.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Centrum Kunst en cultuureducatie

Het Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie (KCE) verzorgt in opdracht van het SWVO in samenwerking met diverse culturele instellingen de coördinatie van cultuureducatie in het basis en voortgezet onderwijs in de Oosterschelderegio. Het Centrum presenteert per schooljaar een brochure met een samenhangend aanbod met aandacht voor alle culturele disciplines. De basisscholen kunnen op basis hiervan een bij hun school of groep passende keuze maken.
Voor de reformatorische scholen hebben we een aanbod ontwikkeld dat past bij de belevingswereld van de leerlingen van hun scholen.

Scholen voor PO, VO en MBO kunnen ook bij het Centrum KCE terecht voor maatwerkactiviteiten en voor ondersteuning bij de vormgeving van hun cultuurbeleid.

Meer informatie over het centrum, het aanbod, het inschrijfformulier en het evaluatieformulier kunt u vinden op de website  www.centrumkce.nl.  

De medewerkers van KCE kunt u bereiken via info@centrumkce.nl

of

KCE Oosterschelderegio,
Bleekveld 1, 4461 DD Goes
Tel.: 0113 229146

zhv-centrumkce.png - De Zeeuwse Muziekschool