zms_evenement_15.jpg - De Zeeuwse Muziekschool
zms_evenement_11.jpg - De Zeeuwse Muziekschool
zms_evenement_12.jpg - De Zeeuwse Muziekschool
zms_evenement_13.jpg - De Zeeuwse Muziekschool
zms_evenement_14.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Tarieven cursusjaar 2018-2019

Naast de tarieven voor muzieklessen vindt u op deze pagina ook de tarieven voor de verenigingsopleidingen, de voorwaarden voor gezinskorting en lesgeldvermindering.
Voor het innen van het lesgeld gaan we uit van automatische incasso in 10 termijnen, daarom vermelden we de tarieven in termijnbedragen.

Tarieven t/m 18 jaar

Op Maat

 

Muziek op schoot n.t.b.
Muziek spelenderwijsn.t.b.
Liefde voor Muziek (modules van 10 lessen) 47,00
Muziek moet je doen 187,50
   
Instrumentaal/vocaal

10 termijnen van

Kwarto (2, 3 of 4 leerlingen in resp. 30, 45 of 60 min.) € 42,35
Duoles (2 leerlingen per 40 min.) € 63,20
Individuele les (20 min.) 63,20
Individuele les (25 min.) € 78,20
Individuele les (30 min.) € 84,70
    
Samenspel/koor
 
 

10 termijnen van

Andere lessen volgend bij ZMS12,80
Geen andere lessen volgend 20,60
    
Vooropleiding conservatorium

10 termijnen van

Complete vooropleiding conservatorium113,60
alleen solfègeles  22,50

Tarieven vanaf 19 jaar* (incl. BTW**)

Vocaal/instrumentaal 

 

Individueel

10 termijnen van

9 lessen 34,80
18 lessen€  69,60
27 lessen104,40
36 lessen139,20
  
Duoles (samen inschrijven)
 
10 termijnen van
2 pers. 9 lessen/30 minuten17,40 pp
2 pers. 18 lessen/30 minuten34,80 pp
2 pers. 27 lessen/30 min52,20 pp
2 pers. 36 lessen/30 minuten 69,60 pp
   
Samenspel
 

10 termijnen van

Andere lessen volgend bij ZMS17,80
Geen andere lessen volgend 24,50

* peildatum 1 augustus 2018
** BTW-plicht geldt voor leerlingen vanaf 21 jaar

Tarieven verenigingen

Op 1 augustus 2018 jonger dan 21Vanaf 21
(incl. BTW)
    
Basisopleiding 10 termijnen van
Kwarto (30-45-60 min. bij 2-3-4 ll.)37,50€  45,45
Duoles (2 leerlingen 40 min.)44,45€  53,85
Individuele les 20 min.44,45€  53,85
Individuele les 25 min.62,15€  75,25
Individuele les 30 min.69,10€  83,70
    
Opleiding volgens Raamleerplan10 termijnen van
Duoles (2 leerlingen 40 min.)€ 52,50€  63,50
Individuele les 20 min.52,50€  63,50
Individuele les 25 min.€ 70,20€  84,95
Individuele les 30 min.€ 76,05€  92,10

Wijze van betalen

Het lesgeld wordt voldaan door middel van automatische incasso. De incasso vindt plaats in maximaal 10 termijnen in de maanden september tot en met juni van het lopende schooljaar. Als er later in het schooljaar wordt gestart met lessen dan wordt het lesgeld naar rato in rekening gebracht.

Indien u het lesgeld niet door middel van automatische incasso wenst te betalen, neemt u contact op met de administratie. Na verwerking van uw verzoek ontvangt u een factuur die binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden voldaan.

Bij betaling na genoemde betalingstermijn is over het achterstallige bedrag wettelijke rente verschuldigd. Achterstallige betaling kan, zonder dat de lesgeldverplichting vervalt, tot lesontzegging leiden. Extra kosten ten behoeve van de lesgeldinning komen voor rekening van de inschrijver.
Bij tussentijdse opzegging blijft het lesgeld over het gehele schooljaar verschuldigd, tenzij de directie tot uitschrijving heeft besloten.

 

Gezinskorting

Als gelijktijdig meer dan één gezinslid (per 1 augustus 2018 nog geen 19 zijnde) instrumentale en/of zangles volgt, wordt automatisch gezinskorting gegeven. 

Het lesgeld wordt verminderd met 10% als het twee, 15% als het drie en 20% als het vier of meer leerlingen betreft.
Gezinskorting is niet van toepassing voor verenigingsleerlingen.

Lesgeldvermindering

Het lesgeld mag in principe geen drempel vormen om muziekonderwijs te volgen. Er is daarom een mogelijkheid tot gedeeltelijke ontheffing van lesgeld ingesteld, uitgaande van onderstaande bedragen en leeftijdsgrens: 

Bruto gezinsinkomen per jaar

 

Per 01.08.18tot en met
18 jaar
vanaf
19 jaar
 kortingkorting
€ 24.047 - € 18.76815%5%
€ 18.767 - € 17.45820%10%
€ 17.457 - € 15.83625%15%
€ 15.835 - € 14.66430%20%
€ 14.663 - € 12.90340%25%
< € 12.90250%30%
studerenden (17+) met studie-financiering 30%


Om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke ontheffing kunt u, tot binnen een maand na inschrijving,  een aanvraagformulier invullen. Dit formulier is aan te vragen bij de administratie.
Gedeeltelijke ontheffing dient jaarlijks aangevraagd te worden. Deze regeling is niet van toepassing voor leerlingen die een verenigingsopleiding volgen.

Naast onze eigen regeling voor lesgeldvermindering is het ook mogelijk om een beroep te doen op fondsen als: Jeugdcultuurfonds,  het Leen de Broekertfonds en stichting Leergeld.

Tarieven voor inwoners van  de gemeenten Sluis en Vlissingen

Vanaf 1 januari 2018 participeren de gemeenten Sluis en Vlissingen niet meer in de Zeeuwse Muziekschool. Dat betekent dat we onze locaties in Vlissingen en Sluis per 31 december 2017 helaas moeten sluiten.

De op deze webpagina genoemde tarieven voor kinderen/jongeren en verenigingen kennen een subsidiecomponent, voor hen geldt na 1 januari 2018 een ander tarief. Leerlingen uit de gemeenten Sluis en Vlissingen worden hierover apart geinformeerd en voor hen hebben we aanbod gecreëerd tot en vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie..

Voor leerlingen vanaf 19 jaar zijn het gehele aanbod en de op deze webpagina genoemde tarieven onveranderd van toepassing. Met dat verschil dat de leslocatie vanaf 1 januari 2018 in veel gevallen zal wijzigen.

Heeft u vragen? Neem dan vooral contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.